DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

8

KẾ TOÁN TRỌN GÓI: 1.200.000đ

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí. Chính vì vậy, để tiếp kiệm thời gian, chi phí và công sức trong việc Có một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cho công ty bạn. Trung Tâm Kế Toán FINANCEVIET – xin gửi tới công ty một dịch vụ Kế Toán Trọn Gói hoàn hảo mà lại tiết kiệm chi phí, dịch vụ Kế Toán Trọn Gói 1.200.000 VND mà FINANCEVIET mang đến cho quý khách hàng là gói dịch vụ Đầu tư 1 vốn 4.000 lời, Hoàn Hảo và Tiết Kiệm vì bạn sẽ được hỗ trợ từ A tới Z với công sức và chi phí đầu tư chỉ bằng 1/10 mức bình thường mà hiệu quả là gấp 10 lần.

Nội dung dịch vụ kế toán - thuế:

1. Tư vấn về chính sách thuế:

- Đăng ký mã số thuế - kê khai thuế - nộp thuế - hoàn thuế - quyết toán thuế - miễn giảm thuế - hóa đơn – chứng từ - khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

- Những sai sót thường gặp cần tránh

- Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

2. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu:

- Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế

- Đứng tên kế toán trưởng, đặt hóa đơn, sổ sách kế toán

- Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

3. Báo cáo thuế hàng tháng:

Chúng tôi sẽ thực hiện:

- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.

- Lập và nộp báo cáo thuế, thống kê hàng tháng, báo cáo quý và nộp tại cơ quan thuế;

- Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn

4. Kế toán hàng tháng:

Kế toán tháng

- Cử nhân viên đến tận nơi xem xét, kiểm tra, nhận hóa đơn - chứng từ;

- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;

- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra;

- Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;

- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;

- Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;

- In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại Cơ quan thuế;

- Lập và nộp báo cáo thống kê;

- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;

- In bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật

- Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;

- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm kế toán UVC Soft, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung, số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...

- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;

- Thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác;

Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:

- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp;

- Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Quyết toán năm:

FinanceViet sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

5. Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:

- Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc

- Tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ kế toán

- In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng

- Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán , bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung, số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...

- In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.

Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.